ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД-Дупница е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 109501412, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. „Свети Георги“ №2 и тел. за връзка 02/ 975-92-22, ел. поща: mbaldupnitsa@gmail.bg.
 2. МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД- Дупница е лечебно заведения за болнична медицинска помощ, регистрирано по Закона за лечебните заведения и осъществяващо своята дейност на адрес: гр. Дупница, ул. „Свети Георги“ № 2 и длъжностно лице по защита на личните данни:

Тамара Кирилова, тел. +359886882888, ел. поща: kirilowa_s@ abv.bg.

 1. Регистърът с лични данни на пациентите на лечебното заведение се поддържа и обработва във връзка с основната дейност на дружеството и действащото законодателство в здравния сектор. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 6  ал. 1 т. в и Чл. 9  ал. 2 т. з и т. и).
 2. Данните се предоставят от пациента като негово задължение във връзка с участието му в лечебно-диагностичния процес, като това е пряко следствие от правото на лекаря да бъде информиран във връзка със задълженията му да оказва своевременна, в нужния обем и качествена медицинска помощ. Отказът да бъдат предоставени данни идентифициращи пациента води до невъзможност да му се предоставят медицински услуги от МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД- Дупница.

 

 1. МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД- Дупница предоставя здравната информация на трети лица, определени в Закона за здравето Чл. 28 – Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:
 2. лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 3. съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 4. е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 5. е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 6. е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 7. е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 8. е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, РЦЗ, РИОКОЗ и Националния статистически институт.

 

Лечебното заведение прилага мерки за защита на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на  Европейския парламент на съвета от 27.04.2016 г. и  за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

Надзорни органи: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул.“ Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Данни за контакт: тел.: 02/9153518; е-mail: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт:

www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите