Entries by admin

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, гр. Дупница, ул. Свети Георги № 2, ОБЯВЯВА:  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ОТ ФОАЙЕ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   Обявата може да видите тук : Link  

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ   „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, гр. Дупница, ул. Свети Георги № 2, обявява:  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА – Обект 1 – по 1/един/ кв.м. площ за монтаж и експлоатация на три броя кафе машини – автомата в следните блокове: 1 бр. на партера на Хирургичен […]

Обявяване на конкурс за „Началник отделение“

МБАЛ „Св.ИВан Рилски“ ЕООД гр. Дупница обявява конкурс за началници отделения: – Акушеро-гинекологично отделение – Вътрешно отделение – Отделение по анестезиология и интензивно лечение – Клинична лаборатория – Отделение за образна диагностика – Неврологично отделение – Отделение по ортопедия и травматология – Отделение по пневмология и фтизиятрия – Психиатрично отделение   Документацията може да свалите […]

Протокол Заповед 121

Протокол в Обществена поръчка за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на кухненски блок на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД – гр.Дупница за срок от 1 /една/ година“ Документа може да свалите от тук : ЛИНК