Entries by admin

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на 3 броя светлодиодни операционни лампи и 3 броя операционни маси с електрическо управление за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД.

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на 3 броя светлодиодни операционни лампи и 3 броя операционни маси с електрическо управление за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в […]

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на ехографски апарат за ултразвукова диагностика за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД.

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на ехографски апарат за ултразвукова диагностика за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от […]

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът […]

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на система за извличане на дигитален образ от аналогови рентгенови апарати за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД.

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на система за извличане на дигитален образ от аналогови рентгенови апарати за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще […]

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД.

Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане. Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на […]

Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение […]

Обява за обществена поръчка

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД обявява обществена поръчка за “ ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КЛИНИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ“ Заповед : Link дата на публикуване 12.12.2017 Информация : Link дата на публикуване 12.12.2017 Документация : Link дата на публикуване 12.12.2017 […]

Обществена поръчка за доставка на лекарства

МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД, ГР.ДУПНИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД “ Протокол 4 – дата на публикуване 02.05.2018 г. Таблица 1 към Протокол 3 (част 2) – дата на публикуване 02.05.2018 г. Таблица 1 към Протокол 3 (част 1) – дата на публикуване 02.05.2018 г. Протокол 3 – дата на публикуване 02.05.2018 г. […]

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД гр.Дупница обявява конкурс за  : „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” Обява : Link дата на публикуване 10.07.2017 Решение: Link дата на публикуване 10.07.2017 Заповед : Link дата на публикуване 10.07.2017 […]

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД гр.Дупница обявява конкурс за доставка на хранителни продукти за нуждите на кухненски блок. Обява : Link дата на публикуване 04.07.2017 Информация : Link дата на публикуване 04.07.2017 Заповед за откриване на процедурата : Link дата на публикуване 04.07.2017 Документация : Link дата на публикуване 04.07.2017 Образци : Link дата на публикуване […]