СТАЦИОНАР

ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК с 124 легла
1    Вътрешно отделение-43 легла
-    вътрешни легла 18 легла
-    кардиологични легла
-    гастроентерологични легла
-    нефрологични легла
2. Отделение  по пневмология и фтизиатрия 13 легла
3. Неврологично отделение 15 легла
4. Педиатрично отделение 30 легла
5. Инфекциозно отделение 10 легла
6. Психиатрично отделение 13 легла
- психиатрични легла 24 ч.стационар 10 легла
- дневен стационар 3 легла

Хирургичен блок – 56легла
1. Хирургично отделение 14 легла
2. Отделение по анестезиология и интензивно лечение 6 легла
3. Ортопедо-травматологично отделение 10 легла
4. Акушеро-гинекологично отделение 21 легла
5. Отдалание по УНГ болести 5 легла

ХИРУРГИЧЕН БЛОК с 60 легла
Хирургично отделение – 18 легла
Ортопедо – травматологично отделение – 10 легла
Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 6 легла
Акушеро-гинекологично отделение – 16 легла
УНГ отделение – 5 легла