ОБЯВА ЗА ТЪРГ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, гр. Дупница, ул. Свети Георги № 2, обявява:

 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА –

Обект 1 – по 1/един/ кв.м. площ за монтаж и експлоатация на три броя кафе машини – автомата в следните блокове: 1 бр. на партера на Хирургичен блок, 1 бр. на партера на  Терапевтичен блок и 1 бр. в двора на междуболничното пространство пред ТЕЛК.

Обект 2 – 2/два/ кв.м. площ за монтаж и експлоатация на два автомата за напитки и закуски в следните блокове на болницата: един брой на партера на  Хирургичен блок и един брой на партера на Терапевтичен блок

Документацията може да свалите от тук : LINK