ОБЯВА ЗА ТЪРГ

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, гр. Дупница, ул. Свети Георги № 2,

ОБЯВЯВА:

 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ОТ ФОАЙЕ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Обявата може да видите тук : Link