Обява за обществена поръчка

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД обявява обществена поръчка за “ ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КЛИНИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ

Заповед : Link дата на публикуване 12.12.2017

Информация : Link дата на публикуване 12.12.2017

Документация : Link дата на публикуване 12.12.2017

Обява : Link дата на публикуване 12.12.2017

Образци  : Link дата на публикуване 12.12.2017

Ценово предложение клинична лаборатория : Link дата на публикуване 12.12.2017

Ценово предложение  микробиологична лаборатория : Link дата на публикуване 12.12.2017

Декларации: Link дата на публикуване 22.12.2017

Заповед комисия : Link дата на публикуване 22.12.2017

Заповед за удължаване : Link дата на публикуване 22.12.2017

Информация за удължаване : Link дата на публикуване 22.12.2017

Протокол : Link дата на публикуване 22.12.2017

Съобщение : Link дата на публикуване 15.01.2018

Протокол 2: Link дата на публикуване 15.01.2018

Писмо до участник : Link дата на публикуване 15.01.2018