ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД гр.Дупница обявява конкурс за доставка на хранителни продукти за нуждите на кухненски блок.

Обява : Link дата на публикуване 04.07.2017

Информация : Link дата на публикуване 04.07.2017

Заповед за откриване на процедурата : Link дата на публикуване 04.07.2017

Документация : Link дата на публикуване 04.07.2017

Образци : Link дата на публикуване 04.07.2017

Декларации : Link дата на публикуване 13.07.2017

Протокол : Link дата на публикуване 13.07.2017

Списък с оферти : Link дата на публикуване 13.07.2017

Заповед за удължаване на срока : Link дата на публикуване 13.07.2017

Информация за удължаване на срока : Link дата на публикуване 13.07.2017

Протокол за оферти : Link дата на публикуване 13.07.2017

Заповед за назначаване на комисия : Link дата на публикуване 13.07.2017

Декларация : Link дата на публикуване 04.08.2017

Протокол: Link дата на публикуване 04.08.2017

Уведомление: Link дата на публикуване 04.08.2017

Договор ТОБИ ООД: link дата на публикуване 28.09.2017

Договор Еталон 66 ЕООД: link дата на публикуване 28.09.2017