ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД гр.Дупница обявява конкурс за  : „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ”

Обява : Link дата на публикуване 10.07.2017

Решение: Link дата на публикуване 10.07.2017

Заповед : Link дата на публикуване 10.07.2017

Таблица с изразходвана ел.енергия : Link дата на публикуване 10.07.2017

Документация : Link дата на публикуване 10.07.2017

Образци : Link дата на публикуване 10.07.2017

Разяснения : Link дата на публикуване 13.07.2017

Заповед 202: Link дата на публикуване 03.08.2017

Декларация: Link дата на публикуване 03.08.2017

Протокол: Link дата на публикуване 03.08.2017

Протокол за предаване: Link дата на публикуване 03.08.2017

Списък с подадени оферти: Link дата на публикуване 03.08.2017

Съобщение по чл.57: Link дата на публикуване 03.08.2017

Протокол №2 : Link дата на публикуване 18.08.2017

Доклад : Link дата на публикуване 18.08.2017

Заповед : Link дата на публикуване 18.08.2017

Обявление за възложена поръчка : Link дата на публикуване 05.10.2017

Договор за възложена поръчка : Link дата на публикуване 05.10.2017

Информация за изпълнен договор дата на публикуване  21.12.2018г.