ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД, ГР.ДУПНИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД ЗА 2 ГОДИНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 164 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 

ЗАПОВЕД : Link   дата на публикуване 06.03.2017

Спецификация : Link   дата на публикуване 06.03.2017

Документация : Link   дата на публикуване 06.03.2017

Обявление : Link  дата на публикуване 06.03.2017

АОП : Link   дата на публикуване 06.03.2017

Образци :   Link1  ,   Link2   ,   Link3   ,   Link4   ,   Link5   , Link6   ,   Link7   , Link8   ,   Link9   , Link10   ,   Link11

Разяснение : Link    дата на публикуване 15.03.2017

Писмо до участниците в търга : Link  дата на публикуване 19.04.2017

Протокол №1 : Link  дата на публикуване 19.04.2017

Писмо : Link  дата на публикуване 25.04.2017

Заповед : Link  дата на публикуване 25.04.2017

Таблица : Link  дата на публикуване 25.04.2017

Протокол №2 : Link  дата на публикуване 25.04.2017

Доклад : Link  дата на публикуване 25.04.2017

Договор :  Link  дата на публикуване 16.05.2017

Информация за изпълнен договор дата на публикуване 13.06.2019

Информация за възложена поръчка дата на публикуване 13.06.2019