Обществена поръчка за доставка на лекарства

МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД, ГР.ДУПНИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД “

Протокол 4 – дата на публикуване 02.05.2018 г.

Таблица 1 към Протокол 3 (част 2) – дата на публикуване 02.05.2018 г.

Таблица 1 към Протокол 3 (част 1) – дата на публикуване 02.05.2018 г.

Протокол 3 – дата на публикуване 02.05.2018 г.

Протокол 2 – дата на публикуване 02.05.2018 г.

Доклад по чл.60 от ППЗОП – дата на публикуване 02.05.2018 г.

Заповед – дата на публикуване 02.05.2018 г.

Заповед: Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Решение : Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Обявление: Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Документация :  Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Образец 5: Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Образец 7: Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Образец 1: Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Образец 3: Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Образец 4: Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Образец : Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Образци : Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ : Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Проект на договор: Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Предложение за изпълнение на поръчката : Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Ценово предложение : Link дата на публикуване 01.12.2017 г.

Заповед за комисия : Link дата на публикуване 12.01.2018 г.

Декларация : Link дата на публикуване 12.01.2018 г.

Списък с оферти : Link дата на публикуване 12.01.2018 г.

Протокол предаване : Link дата на публикуване 12.01.2018 г.

Протокол : Link дата на публикуване 12.01.2018 г.

Писмо до участниците : Link дата на публикуване 12.01.2018 г.