ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД, ГР.ДУПНИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА.

ЗАПОВЕД 75 : Link  дата на публикуване 02.03.2016

СПИСЪК С ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ :  Link дата на публикуване 02.03.2016

ДЕКЛАРАЦИИ :  Link дата на публикуване 02.03.2016

ПРОТОКОЛ :  Link дата на публикуване 02.03.2016

АОП :  Link дата на публикуване 02.03.2016

ЗАПОВЕД  77 :  Link дата на публикуване 02.03.2016

Писма : Link   дата на публикуване 13.03.2017

Протокол:  Link  дата на публикуване 13.03.2017

Заповед 94 : Link  дата на публикуване 29.03.2017

Протокол : Link  дата на публикуване 29.03.2017

Писмо : Link  дата на публикуване 29.03.2017

Писма : Link  дата на публикуване 29.03.2017