Дружеството се представлява от :

Управител: Доц. д-р Димитър Недин

Главен счетоводител: Величка Борисова Тенджова

Телефони: Регистратура Хирургичен блок (Военна болница) : 0701 51827, 0888 264 526

                      Регистратура Терапевтичен блок (Транспортна болница) : 0888 086 330


Управител: тел./факс: 0701 51826

e-mail: mbal@mbal.org

Регистратура:

Управител:

Главен счетоводител:

e-mail: mbaldupnitsa at gmail.com

АДРЕС:

МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД

Ул.”Свети Георги” N 2

Гр. Дупница

П.К. 2600

Изпратете ни съобщение :