Дружеството се представлява от :

Управител:  Прокурист Мария Жайгарова

Главен счетоводител:

Телефон  Регистратура:  0888 264 526

                      


Управител: тел.:  0701 51826

e-mail:  mbaldupnitsa@gmail.com

АДРЕС:

МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД

Ул.”Свети Георги” N 2

Гр. Дупница

П.К. 2600

Изпратете ни съобщение :