Доставка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

 

Номер на поръчката: 9099555

 

Договор – Дата на публикуване 23.09.2020г

Протокол № 1 – Дата на публикуване 16.07.2020г

Доклад на комисията – Дата на публикуване 16.07.2020г

Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обява – Дата на публикуване 11.06.2020г

Приложения – Дата на публикуване 11.06.2020г