Доставка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

 

Номер на поръчката: 9099555

Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обява – Дата на публикуване 11.06.2020г

Приложения – Дата на публикуване 11.06.2020г