image-1

МБАЛ  „Св. Иван Рилски“  ЕООД гр. Дупница е дружество с ограничена отговорност със 100% участие на Община Дупница. Дейността на дружеството се осъществява на територията на Община Дупница.

     Основните функции на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД  гр. Дупница са да организира и осъществява многопрофилна болнична дейност на територията на Община Дупница. Да извършва диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не е постигната в лечебни заведения за извънболнична помощ. Да извършва диагностика и консултации, поискани от други лечебни заведения. Да извършва родилна помощ, начална рехабилитация на острите заболявания, медико-козметични услуги, клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура. Да извършва учебна и науча дейност.

Дейности

СТАЦИОНАР

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК: